2013-09-16 Vi vill tacka Tillväxtverket som har givit oss förtroendet att leverera översättningstjänster till de.
2013-04-01 Vi vill härmed meddela att Solna, Sundbyberg och Sollentuna har givit oss sitt förtroende att leverera översättningstjänster från och med 2013-04-01
2013-02-04 Vi tackar Konstfack för förtroendet att vara en av leverantörerna av översättningstjänster till och från engelska.
2012-09-20 Vi har tecknat avtal med Region Gävleborg och tackar därmed för förtroendet.
2012-05-31 Vi har fått förtroendet av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet att vara en av deras leverantörer av översättningstjänster. Upphandlingen omfattar alla statliga verk och myndigheter och är landets största avtal för översättningstjänster till den offentliga sektorn. Avtalet kommer att börja gälla den 1 juli.Läs mer