Daccab Language Services AB grundades 1987 med huvudinriktning på engelsk språkträning. Idag har vi möjligheten att översätta till över 200 språk och dialekter.

 

Verksamhetens huvudriktning är främst att ta fram lösningar till företag och organisationer som behöver hjälp med översättningar. Alla våra lösningar är skräddarsydda enligt kundens krav och vi är mycket intresserade av att utveckla innovativa tjänster för att möta nya eller specifika behov. Våra tjänster är alla inriktade på att hjälpa kunderna att fungera i en internationell språkmiljö. Det nära samarbetet mellan våra avdelningar och med våra kunder gör det möjligt för oss att erbjuda unika helhetslösningar.

 

På Daccab Language Services AB arbetar vi med översättningar inom ekonomi, marknadsföring, teknik, turism samt många andra områden. Vår kundkrets rymmer både multinationella och mindre företag samt den offentliga sektorn. Noggrannhet, service och sekretess är våra grundprinciper och riktlinjer för alla översättningsprojekt.

 

Bland våra kunder finns IKEA, Ramab, Smurfit Kappa, GMV, Vattenfall, Akelius, Veolia Transport, Argo Hytos samt flera andra organisationer tillhörande den offentliga sektorn.

 

Vi har under vår tid i branschen knutit ett mycket kvalificerat och stabilt nätverk av översättare till oss. Vår affärsidé är att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder genom att använda kvalitetssäkrade översättare med lämplig utbildning samt erfarenhet inom olika ämnesspecifika områden.