Daccab Language Services AB erbjuder olika inriktningar inom företaget där översättning av texter mellan olika språk är den växande delen av verksamheten. Daccab Language Services AB anlitar auktoriserade översättare som är legitimerade av Kammarkollegiet. Övriga översättare kvalitetssäkras med rätt utbildning samt erfarenhet inom specifika ämnesområden. Vi använder endast de mest erfarna och sakkunniga översättarna.  

Alla våra översättare är specialister inom ett visst ämnesområde - juridik, medicin, ekonomi och så vidare - och för varje översättningsprojekt väljer vi den som har bäst kompetens. Hur tekniskt eller specialiserat materialet än är kan vi säkerställa att varje detalj och nyans kommer att bevaras.

 

En annan tjänst inom verksamheten är design och layout. Om översättningen avser en bok, broschyr eller annat tryckt format kan vi återskapa layouten till motsvarande översättning - alternativt layouta befintlig fil så att den passar in på motsvarande översättning.

 

Daccab Language Services AB erbjuder en snabb och pålitlig transkriberingstjänst. Transkribering är en process för att överföra det talade ordet till skrift. Vi erbjuder hög kvalitet på transkribering av ämnen såsom medicinska konferenstal, polisförhör, inspelade intervjuer av olika slag, forskning mm.